Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Industriel mixing og CFD
Haldor Topsøe A/S, Nymøllevej 55, Lyngby
Onsdag den 3. oktober 2001, kl. 9:00 - 16:00
Mødet består af seks ind­læg omkring dagens temaer. Midt på dagen præsenteres tre store kommercielle CFD koder. Indlæggene følges op af en paneldiskussion om kvaliteten og tilliden til den industrielle anvendelse af CFD. De indbudte eksperter fra Holland, Schweiz, Sverige, England og USA vil sam­men med danske kollegaer gennem indlæggene og debatterne give et samlet overblik over status på disse omfattende fagområder.
09.00 Registrering
09.05 Velkomst
Dept. Mgr., Engineering Development Henrik Stahl, Haldor Topsøe A/S
09.15 "Key Note Speech on Mixing and CFD"
Prof. H.E.A. van den Akker, Tech. University Delft, The Netherlands
10.05 "Quality and Trust in Industrial CFD - An Update"
Prof. Rolf Karlsson, Chalmers & Vattenfall Utveckling AB, Sverige
10.40 Pause
11.00 TEMA: Kommercielle CFD-koder
Hvad er deres styrker ? hvordan er de valideret? De tre mest udbredte generelle CFD-koder præsenterer hver især på en halv time styrkerne ved koderne, og hvordan de valideres. Præsentationen følges op af en paneldiskussion over emnet.
CFX, AEA Technology
Dr. Simon Mountfort, CFX Sales Manager
FLUENT, Fluent Sweden AB
Dr. Marcus Oledal, Senior Account Manager
STAR-CD, Computational Dynamics
Dr. Demetrios Clerides, Account manager
12.30 Frokost
Sandwichs og forfriskninger ved værten Haldor Topsøe A/S
13.15 Paneldiskussion: Quality and Trust in Industrial CFD
Panel chairman: Prof. Rolf Karlson, Deputy Chairman Industrial Advisory Committee ERCOFTAC.
Panel members: Prof. Poul Scheel Larsen, DTU & Prof. Bjørn H. Hjertager, AAU-Esbj.
14.00 Pause
14.15 "Validation of SpalartAllmaras Turbulence Model in a Multiple Reference Frame"
Dr. Kevin Bittorf, Dantec Dynamics, New Jersey, USA
14.50 "Development of a New Vortex Mixer Using CFD and validation Through Measurements"
Dir. of Tech. Development F.A. Streiff, Koch-Glitch, Switzerland
15.25 "Mixing Vessel Design"
Ms. Lene Olesen, B.Sc. Chemical, Engineering, Haldor Topsøe A/S
15.55 Concluding Remarks
16.00 Afslutning
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk