Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Profile

The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics (DANSIS - in Danish "Dansk Selskab for Industriel Strømningsmekanik") is a Danish company and networking organization based on industry research requirements and development within the area of fluid mechanics. DANSIS helps coordinate national efforts and strengthen the international relationships within the fluid flow field and catalyses the interdisciplinary collaboration between relevant sectors.

DANSIS' fields of interest include, but are not limited to:

 • Fluid Mechanics related to industrial processes
 • CFD - Computational Fluid Dynamics
 • EFD - Experimental Fluid Dynamics Fluid Dynamic
 • Measuring equipment
 • Interaction between chemical reactions and fluid dynamics in industrial processes

The target audience of DANSIS includes, but is not limited to:

 • The Energy Sector
 • The Environmental Industry
 • The Agriculture and Food industry
 • The Process Industry
 • The Pharmaceutical Industry
 • Consulting Engineers
 • Research and education

As a member of DANSIS, you will regularly be invited for events across the country, often with international guest speakers, focusing on the above-mentioned areas. These events are open to members free of charge.

DANSIS members primarily include individuals from the Danish industrial sector, but both international and private stakeholders have the opportunity to join DANSIS. Currently DANSIS has 70 members (companies/persons).  

DANSIS was founded in 1998 at the request of the Danish Maritime Institute and is currently headquartered at DTU Mechanical Engineering

På dansk

DANSIS, Dansk Selskab for Industriel Strømningsmekanik, er et selskab og netværksorganisation, der med udgangspunkt i industriens behov for forskning og udvikling inden for det strømningstekniske område, skal bidrage til at samordne den nationale indsats og styrke de internationale relationer indenfor det strømningstekniske område, herunder virke som katalysator for tværfagligt samarbejde mellem relevante sektorer.

Selskabets interessefelt omfatter, men er ikke begrænset til:

· Strømningsmekanik relateret til industrielle processer.
· CFD - Computational Fluid Dynamics.
· EFD - Experimental Fluid Dynamics.
· Fluid dynamisk måleudstyr.
· Interaktion mellem kemisk reaktion og fluid dynamik i industrielle processer.

Selskabets målgruppe omfatter, men er ikke begrænset til:

· Energisektoren
· Miljøindustri
· Landbrug og fødevareindustri
· Procesindustri
· Medicinal industri
· Rådgivende ingeniører
· Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Med medlemskab af DANSIS indgår man i et netværk, der med med jævne mellemrum mødes til arrangementer spredt ud over landet, og som har ovenstående emner som nøgleord. Ofte vil der være besøg af udenlandske foredragsholdere. Som medlem kommer du gratis til disse arrangementer, der ellers ville koste 200 kr. for halvdagsmøder og 400,- for heldagsmøder..

DANSIS medlemmer tæller primært personer i den danske industrielle sektor, men både internationale, samt private interesserede har mulighed for at melde sig ind i DANSIS. I øjeblikket er  DANSIS medlemstal ca. 70 firmaer/personer.

DANSIS blev stiftet i 1998 på foranledning af Dansk Maritimt Institut og har pt. hovedsæde ved DTU Mekanik

DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk