Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Sprays
MAN B&W, Teglholmsgade 41, KBH SV
Onsdag den 17. marts 2004, kl. 13:00 - 16:00
"Sprays: – Fænomener og modellering"
Civ. Ing. Bjarke S. Dam ,Erhvervs-Ph.D., MAN B&W Diesel A/S, København SV
Ved indsprøjtning i diesel motorer optræder en lang række fænomener. Ved dysen opbrydes brændstoffet i dråber og filamenter. Senere bryder dråberne yderligere op, men der vil også ske kollisioner mellem dråberne, hvilket resulterer i enten sammensmeltning eller yderligere opbrydning. Hertil kommer varmeovergang fra gasfasen, der bevirker fordampning. En modellering må medtage de vigtigste af alle disse fænomener.
"Optical Analysis of Diesel Combustion"
Dr. Ernst Winklhofer, Manager Optical Technologies, AVL List GmbH, Graz, Austria
Combustion in diesel engines is seen as the result of high pressure fuel injection, in-cylinder charge status and charge motion. The high pressure fuel injection process together with heat transfer from gas to spray and the combustion of heterogeneous fuel-air-residual gas mixtures provides numerous engineering options to be exploited for best thermodynamic and emissions quality of the combustion system. We report on the direct observation of such processes in research environments: * Internal nozzle flow in model experiments: velocity-pressure-cavitation field * Diesel spray parameters: velocities, penetration, vaporisation * Ignition and combustion In real diesel engines, direct observation is compromised by the interference with actual engine operation. Standard procedures, however, allow the application of endoscopic spray and flame observation and of flame radiation analysis. From comparative evaluations of spray and flame data, the mechanisms of mixture formation, formation and oxidation of soot and NOx buildup can be attributed to operating parameters of the fuel injection and gas exchange system. Benefits of such endoscopic analyses in real engines are found in * Supporting engineering experience * Specific trend analysis of injection - combustion events * Calibration and trend verification of CFD models
"Anvendelse af PIV målesystem til validering af CFD spray-modeller"
Dr. Ivar Lund, Videnskabelig Assistent, Forskningscenter Bygholm, Horsens
Der foreligger mange eksperimentelle data fra spray til landbrugssprøjtning, herunder både dråbestørrelse og –hastighed. Disse resultater anvendes i forbindelse med optimering af sprøjteresultatet, således at tab at kemikalier til omgivelserne minimeres med det formål at skåne det omgivende miljø. For at opnå et mere detaljeret billede af selve dråbedannelsesprocessen og hvilke faktorer der påvirker denne, har vi arbejdet med anvendelse af CFD modeller. Resultaterne herfra vil blive præsenteret og sammenholdes med måledata fra avancerede PIV systemer.
"Karakteristik af dråbestørrelser og –hastigheder for luftinklusionsdyser til landbrugssprøjter"
Mr. Snorre Krogh Biehe, Hardi International A/S , Taastrup
I moderne landbrug er det essentielt, at kunne gennemføre sprøjtning rettidigt for at få det fulde udbytte af arbejdet samt at kunne dyrke optimalt på så stor en del af arealet som muligt. Ofte er det optimale vindue kun af en enkelt dags varighed pga. sygdomsangreb og/eller vejrforhold. Med traditionelle fladdyser er der snævre rammer, hvad angår vejrforholdene på tidspunktet for sprøjtning, der gør det vanskeligt at opnå den ønskede effekt endsige mulighed for overhovedet at sprøjte. Derfor er dyser med reduceret afdrift interessante i mange sammenhænge, såvel miljømæssige som rent tekniske. Luftinklusionsdyser (AI dyser) testes og klassificeres i dag for afdrift ved mark- og vindtunnelforsøg. Omkostningerne herved vil kunne reduceres betragteligt, hvis det var muligt at give et præcist billede af størrelses- og hastighedsfordelingen for dysens dråber. En sådan præcis kortlægning af en spray ville ligeledes kunne bane vejen for en fremtidig og mere præcis standard for dyseklassificering. Dagens metoder er behæftet med usikkerheder, der beror på såvel meteorologiske som operatørafhængige faktorer. Der er vedtaget en standard for test af dyser med PDPA, der specificerer, at dysens spray scannes kontinuert i et fastlagt mønster. Denne kontinuerte scanning er i sig selv et problem i forhold til PDPA, da traverseringen af dysen relativt til målevolumenet giver anledning til målefejl. PDPA målinger viser, at AI dyser har højere middeldråbestørrelse end traditionelle fladdyser, med samme flowkoefficient. Mark- og vindtunnelforsøgenes resultater, der viser 75 – 90% nedsat afdrift, er derimod vanskeligere at forklare. Måleresultater opnået med PDPA kan være vanskelige at reproducere på et andet udstyr. Som bruger i et kommercielt miljø er det særdeles værdifuldt at kunne foretage sammenlignende målinger til verifikation. Forskellighederne, der viser sig mellem forskellige målinger på samme spray, mindsker resultaternes troværdighed. Som dansk dyseproducent på et marked, hvor konkurrencen kommer fra store, udenlandske dyseproducenter, er det vigtigt, at opretholde en effektiv produktudvikling. Måleudstyr, der foruden tidskrævende indstilling og databehandling kræver omfattende specialviden og –kundskaber, kan hæmme denne udviklingsproces. En standardiseret protokol eller anvendelse af udstyr, der efterlader mindre muligheder for fejlbetjening vil være et væsentligt forbedret redskab i udviklingen af de bedst mulige dyser. De nuværende behov for et måleudstyr kunne opfyldes, hvis der kunne opnås temporalt og spatialt midlede globale målinger, der samtidig muliggjorde nærmere lokale undersøgelser af vilkårlige områder i dysens spray.
DANSIS Generalforsamling afholdes efter mødet: kl. 16.00 - 17.00
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk