Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Aero-akustik
Måling, beregning og begrænsning af strømningsgenereret støj
DELTA, Hørsholm
Onsdag den 5. oktober 2005, kl. 9.00 - 16.00
09.00 Registrering
09.15 Velkomst
Per Hartlev, Adm. Dir., DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik
09.30 Strømningsstøj set som sammenhæng mellem akustik og strømningsteknik
Brian Olsen, Sonion Horsens A/S
CKMA – mål og midler fra et industrielt synspunkt
Andreas Back-Pedersen, Grundfos Management
Opstilling af mål for akustisk design og veje til opfyldelse af disse
Kaj Dam Madsen, DELTA
Gængse vurderingskriterier for støj er ikke længere tilstrækkelige for maskin- og apparatbyggere, når det skal sikres, at kundernes krav til et nyt produkt bliver opfyldt. DELTA har derfor taget en mere nuanceret metode i brug ved beskrivelse af et produkts støjprofil og opstilling af designkrav til brug for styring af udviklingsprocessen. Metoden kan anvendes i såvel ide- og afklaringsfasen for et nyt produkt som ved ændring af eksisterende produkter, og den kan endda bruges ved markedsføring med dokumentation af produktets støjprofil overfor kunden. Metoden præsenteres med et konkret eksempel, hvor også de værktøjer, der tages i anvendelse for at realisere det specificerede akustiske design, kommenteres.
10.45 Pause
10.55 CFD-baseret modellering af strømningsinduceret støj
Thomas Ingvorsen, FORCE Technology og Christian Svendsen, Danfoss GmbH
Udvikling af støjsvag støvsuger
Per Nøhr Larsen, NILFISK Advance
Nilfisk-Advance bruger i dag megen energi på at udvikle støvsugere med lavt støjniveau, og støjniveauet er en vigtig del af produkternes specifikationer på linie med deres rengøringsevne. Støjen i en støvsuger frembringes både af mekaniske og aerodynamiske kilde. De tre vigtigste aerodynamiske støjkilder er: ventilatoren, strømning i interne kanaler og strømning i mundstykket. Indlægget beskriver karakteristika for de enkelte kilder og de metoder, som benyttes med henblik på at reducere støjen ved kilden. Endelig vil omtales forskellige tiltag som gøres med henblik på at hindre støjens udbredelse og analytiske og numeriske metoder til forudberegning af støvsugerens endelige støjniveau.
12.00 Frokost
13.00 Rundvisning laboratorier
14.00 Validated CFD and CCA coupling for industrial aeroacoustics
Fred Mendonca, CD Adapco, UK
Noise generated by turbulent flow in a duct – aeroacoustic modeling strategies based on the Boundary Element Method
Christophe Schram, Phd., LMS International, Belgium
Beyond the Acoustic Analogy
Graeme Keith, Ødegaard & Danneskiold-Samsøe
The acoustic analogy theories of Lighthill, Curle, Ffowcs Williams, Lilley and Howe have been the point of departure for the vast majority of aeroacoustic analysis since Lighthill's seminal 1952 paper "On Sound Generated Aerodynamically". However, the acoustic analogy has certain limitations and over the years alternative paradigms for describing the production of noise by unsteady flow have been proposed and developed by various authors. In situations where the acoustic analogy is ungainly or simply inapplicable, these alternative paradigms can provide an insightful and fertile explanatory framework for tackling practical industrial problems. Drawing from examples from ØDS' research and commercial activities, this seminar presents several examples of aeroacoustic analysis using these alternative methods. Among the practical problems adressed are turbomachinery noise, flow-acoustic interactions and supersonic jet noise. Among the techniques brought to bear on these problems are modal matching, energy methods, and matched asymptotic expansions.
Modeling of Aerodynamically Generated Noise from Wind Turbines
Wei Jun Zhu, MEK, Danmarks Tekniske Universitet
A semi-empirical acoustic generation model based on the work of Brooks, Pope and Marcolini [NASA Reference Publication 1218 (1989)] has been developed to predict aerodynamic noise from wind turbines. The model consists of dividing the blades of the wind turbine into two-dimensional airfoil sections and predicting the total noise emission as the sum of the contribution from each blade element. Input is the local relative velocities and boundary layer parameters. These quantities are obtained by combining the model with a Blade Element Momentum (BEM) technique to predict local inflow characteristics to the blades. Boundary layer characteristics are determined from two-dimensional computations of airfoils. The model is applied to the Bonus 300 kW wind turbine at a wind speed of 8 m/s. Comparisons of total noise spectra show good agreement with experimental data.
15:55 Afslutning
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk