Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Vejr og CFD
Dansk Meteorologisk Institut, København
Onsdag den 17. maj 2006, kl. 13.00 - 16.00
Numeriske modeller som grundlag for vejrprognose
Karina Lindberg, Dansk Meteorologisk Institut
Metrologi - Grundlaget for de daglige vejerudsigter
Søren E. Olufsen, Dansk Meteorologisk Institut
Rundvisning
Oceanografi - 3D modeller af oceanerne
Erik Buch, Dansk Meteorologisk Institut
Marin klima - Oceanernes betydning for klimaet i Europa
Steffen Olsen, Dansk Meteorologisk Institut
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk