Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Marine og Hydrauliske Strømninger
DHI, Kogle Allé 2, 2970 Hørsholm
Onsdag den 28. marts 2007, 13:00 - 16:00

13:00 Velkomst med præsentation af årets DANSIS program
Henrik Hassing, Force Technology
13:05 Vandmodellering og -udsigter
Ole Petersen, DHI – Institut for Vand og Miljø
Eksempler på DHI’s arbejde med strømningsmodeller i større vandområder i forbindelse med vandudsigter og projekter.
13:30 Research at DTU on Hydrodynamic Processes around Marine Structures
Mutlu Sumer, MEK, DTU
Forskningsaktiviteter på DTU om hydrodynamiske og sediment processer omkring vandbygningskonstruktioner, såsom liquifaction, lokal erosion og strømningsinduceret vibration.
13:55 Rundvisning i laboratorier og forsøgsfaciliteter
Vagner Jacobsen, DHI – Institut for Vand og Miljø
14:40 Pause
15:10 Offshore and Marine Technology using CFD
Kenny Krogh Nielsen, Ødegaard og Danneskiold-Samsøe A/S
CFD beregninger af fleksible stigerør og LNG applikationer mv. Aspekter vedr. fluid-struktur interaktion, turbulensmodellering, strømninger med frie overflader diskuteres.
15:35 Marine and Hydraulic Structures
Erik Damgaard Christensen, DHI – Institut for Vand og Miljø
CFD beregninger af bølge og strømpåvirkninger på havvindmøller udført i forbindelse med DHI’s mange projekter på offshore vindmølleparker. For interesserede kan der bestilles frokost á 45 kr. fra kl. 12.00 i DHI’s udmærkede kantine. Bestilling inden mandag d. 26/3 kl. 16.00 hos osp@dhigroup.dk. Kaffe mv. under mødet og generalforsamlingen sørger DHI for.
16.00 DANSIS Generalforsamling afholdes efter mødet
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk